Bywyd arferol…

Dwi di bod yma am mis nawr ac wrth cerdded allan o’r drws yn y bore ma meddyliau fel “oes gen i ddigon o ddwr?” yn mynd trwy fy mhen, ond petawn i dal yn Prydain mi fyddwn i’n meddwl “oes gen i ymbarel?” oherwydd wrth gwrs mae’n mynd i bwrw glaw rhywbryd. Mae bach … More Bywyd arferol…

Ble yn y byd?

“Wow” “Llongyfarchiadau!” “Da iawn!” “Beth?” Dyma rhai o’r pethau dwi di clywed yn ddiweddar ar ôl deud wrth pobl y newyddion fy mod i’n mynd i Oman am saith mis ar ddechrau mis Hydref. Ond un peth ma neb yn gofyn yw “Oman? Dwi ddim di clywed am hwnna. Ble yn union yn a byd … More Ble yn y byd?